Historia

År 2006 köpte Silva och Roger Kockheds gård i Rödbo.

Ladugården hade stått tom länge och dessförinnan hade den använts för kor på lösdrift.

Det var en hel del jobb med att renovera ladugården så att hästarna kunde flytta in.

År 2007 startades Silvagården.

Det köptes 3 hästar: Venita, Pontus och Lilleman. Innan Pontus blev kastrerad betäckte han Venita och Tinky föddes.

Verksamheten vände sig då främst till elever med funktionsnedsättning/särskilda behov eftersom det var Silvas stora intresse.

Men ryktet spred sig... Det kom syskon, grannar, släktingar, bekanta, jobbarkompisar osv...

Verksamheten växte fort och "vanliga" ridgrupper bildades.

Fler hästar köptes in och Cecilia började jobba som ridlärare.

Förbättringar görs hela tiden och ett stort steg blev det när manegen blev klar 2015.

Idag  (2017) finns det 20st hästar i olika storlekar och ca 100st ridande elever/vecka.

Idag 21/12 2018 finns det 22st hästar och ca 120st ridande elever/vecka.

Idag 31/12 2021 finns det 22st hästar och ca 120st ridande elever/vecka.