ÅTERBUD OCH IGENRIDNING 

INFÖR HÖSTTERMINEN 2018 BESLUTADE VI ATT TA BORT IGENRIDNINGEN.  

DETTA MED HÄNSYN FÖR VÅRA HÄSTAR, ELEVER OCH ORDINARIE GRUPP. 

VÅRA ELEVER HAR SINA HÄSTAR ANTINGEN HELA TERMINEN ELLER MINST 4 LEKTIONER I RAD. FÖR VARJE GRUPP GÖRS EN PLANERING FÖR HELA TERMINEN. 

VID IGENRIDNING FÅR ELEVEN OFTAST INTE SIN "VANLIGA" HÄST OCH DÅ HAR VI MÄRKT ATT BÅDE HÄST, ELEV OCH  ORDINARIE GRUPP PÅVERKAS AV DETTA. 

MEN VID OLYCKA I SAMBAND MED RIDLEKTION KAN IGENRIDNING SKE EFTER SAMRÅD MED SILVA.

ÅTERBUD SKALL FORTFARANDE LÄMNAS I GOD TID SÅ VI KAN PLANERA PÅ BÄSTA SÄTT.