Lösdrift

Det finns 2 lösdrifter.

En för Tinkerhästarna och en för shettisarna.

Till varje lösdrift finns en ligghall där hästarna utfodras med både kraftfoder och grovfoder.