Börja rida hos oss.

Vill du börja rida hos oss?

På Silvagården rider ca 100 elever per vecka.

Våra yngsta elever är 3år och äldsta är 60+.

Vi har stor efterfrågan på framförallt nybörjargrupper för barn där det kan vara kö.

I våra rutinerade grupper kan det finnas lediga platser.

Förfrågningar och anmälningar: ring eller mejla.

För all lektionsridning gäller följande:

-  Terminsavgiften skall alltid betalas i förskott, se förfallodatum.

-  Vid för sen inbetalning debiteras en påminnelseavgift 75kr.

-  Alla som rider på Silvagården  måste vara medlemmar i  Silvagårdens Ryttarförening .

 •  Junior (hela det året du fyller 18år) 275kr  
 • Senior (över 18år) 390kr   

  Medlemsförmåner:  

 • Du får tidningen ”Häst och ryttare”  
 • Du omfattas av en olycksfallsförsäkring hos Folksam.  
 • Du kan vara med och påverka i föreningen och komma med idéer. 
 • Du kan anmäla dig till Svenska Ridsportförbundets olika utbildningar, kurser och föreläsningar. 

  Ryttarföreningens förmåner:  

 • Söka olika bidrag för aktiviteter och utvecklande av verksamheten.  
 • Ta del av Svenska Ridsportförbundets material.   
 • Köpa in ryttarmärken som eleverna kan ha som mål att ta.  
 • Anordna tävlingar och ställa ut ryttarlicenser.  
 • Ridinstruktörerna kan gå fortbildningskurser som Svenska Ridsportförbundet anordnar.  

  

Uppsägning

Uppsägning av plats kan endast ske 2 gånger per år:

-  Inför vårterminen skall uppsägning ske senast höstterminens sista riddag.

-  Inför höstterminen skall uppsägning ske senast vårterminens sista riddag.