Just nu finns det tyvärr inga lediga platser.

Vi lägger ut på hemsidan och på facebooksidan när det finns lediga platser.

På Silvagården rider ca 100 elever per vecka.

Våra yngsta elever är 3år och äldsta är 60+.

För all lektionsridning gäller följande:

-  Terminsavgiften skall alltid betalas i förskott, se förfallodatum.

-  Vid för sen inbetalning debiteras en påminnelseavgift 75kr.

-  Alla som rider på Silvagården  måste vara medlemmar i  Silvagårdens Ryttarförening .

 •  Junior (hela det året du fyller 18år) 275kr  
 • Senior (över 18år) 390kr   

  Medlemsförmåner:  

 • Du får tidningen ”Häst och ryttare”  
 • Du omfattas av en olycksfallsförsäkring hos Folksam.  
 • Du kan vara med och påverka i föreningen och komma med idéer. 
 • Du kan anmäla dig till Svenska Ridsportförbundets olika utbildningar, kurser och föreläsningar. 

  Ryttarföreningens förmåner:  

 • Söka olika bidrag för aktiviteter och utvecklande av verksamheten.  
 • Ta del av Svenska Ridsportförbundets material.   
 • Köpa in ryttarmärken som eleverna kan ha som mål att ta.  
 • Anordna tävlingar och ställa ut ryttarlicenser.  
 • Ridinstruktörerna kan gå fortbildningskurser som Svenska Ridsportförbundet anordnar.  

  

Uppsägning

Uppsägning av plats kan endast ske 2 gånger per år:

-  Inför vårterminen skall uppsägning ske senast 4 veckor innan höstterminens sista riddag.

-  Inför höstterminen skall uppsägning ske senast 4 veckor innan vårterminens sista riddag.