Tisdag

  TID

  GRUPP

  INSTRUKTÖR

  16.30-17.15

  Barn 

 

  Silva

  17.15-18.00

  Barn 

  Silva

  18.00-18.45

 Barn nivå 2-3

  Cecilia

  18.45-19.45

  Ungdomar nivå 4

  Cecilia

  19.45-20.45

 Vuxen nivå 3-4

  Cecilia