Lördag

  TID

  GRUPP

  INSTRUKTÖR

  9.30-10.15

  Barn nivå  1

  Silva

  10.15-11.00

  Barn och ungdomar nivå 1-2

  Silva

 

  11.00-11.45

 

  Barn nivå  1-2

 

  Silva