Lördag

  TID

  GRUPP

  INSTRUKTÖR

  9.30-10.15

  Barn

  Silva

  10.15-11.00

  Barn 

  Silva

 

  11.15-12.15

 

  Privatlektion 

 

  Silva