Lördag

  TID

  GRUPP

  INSTRUKTÖR

  9.30-10.15

  Särskilda behov, Vuxen

  Silva

  10.15-11.15

  Särskilda behov, Vuxen

  Silva

  11.15-12.15

  Särskilda behov, Vuxen

  Silva

  9.00-10.15

 

  Hoppträning, ojömna veckor

 

  Cicci

10.15-11.30

  Hoppträning, ojämna veckor

  Cicci

 

  14.00-14.45

 

  Nybörjare, Barn

 

  Silva

 

  14.45-15.30

  Nybörjare, Barn

 

  Silva