Alla som är med på våra aktiviteter måste vara/eller bli medlem i Silvagårdens ryttarförening. 

Även om man inte deltar får man gärna stödja våran förening.

Bli medlem:

Skicka ett mejl till info@silvagarden.se med följande uppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Mobil nr
 • e-post adress
 • person nr (10 siffror)

Betala därefter in mededlemsavgiften på Bg. 5244-4221 skriv  namn och person nr i meddelanderutan

 • Junior (hela det året du fyller 18år) 275kr  
 • Senior (över 18år) 390kr   

  Medlemsförmåner:  

 • Förtur att anmäla till alla våra läger.
 • Du får tidningen ”Häst och ryttare”  
 • Du omfattas av en olycksfallsförsäkring hos Folksam.  
 • Du kan vara med och påverka i föreningen och komma med idéer. 
 • Du kan anmäla dig till Svenska Ridsportförbundets olika utbildningar, kurser och föreläsningar. 

  Ryttarföreningens förmåner:  

 • Söka olika bidrag för aktiviteter och utvecklande av verksamheten.  
 • Ta del av Svenska Ridsportförbundets material.   
 • Köpa in ryttarmärken som eleverna kan ha som mål att ta.  
 • Anordna tävlingar och ställa ut ryttarlicenser.  
 • Ridinstruktörerna kan gå fortbildningskurser som Svenska Ridsportförbundet anordnar.

Medlemsförsäkring från Folksam

Som medlem omfattas du av vår olycksfallsförsäkring om olyckan skulle vara framme. 

Du som medlem i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet har en olycksfallsförsäkring i Folksam via ditt medlemskap. Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

 Läs mer om olycksfallsförsäkringen>>

 Anmäl skada så här

Om du vill anmäla en skada så använder du länken och anmäler själv direk till försäkringsbolaget. 

Har du frågor om ditt skadeärende ring 0771-950950